موسسه تحصیلات عالی دایکندی

اعلان کاریابی!

1541

 
 

Publish Date

1402/6/2

Closing Date

1402/6/20

موسسه تحصیلات عالی دایکندی یک تعداد بست‌ های رتبه چهارم و رتبه پنجم خویش را به اعلان رقابت آزاد گذاشته است. داوطلبان واجد شرایط میتوانند فورمه های درخواستی بست مورد نظر خویش را ازمدیریت عمومی منابع بشری موسسه تحصیلات عالی دایکندی دریافت نموده و بعد از خانه  پری با کاپی تذکره تابعیت، اسناد تحصیلی و تجربه کاری شان قبل از ختم اعلان به مدیریت عمومی منابع بشری موسسه تحصیلات عالی دایکندی تسلیم نمایند.

   درصورت ضرورت به شماره 0765626527 تماس گرفته معلومات لازم داده خواهد شد.

 

Related Vacancies

front message

About Daikondi University

4 months ago

About Daikondi University

Boss