ساختار تشکیل معاونیت امور مالی واداری مؤسسه تحصیلات عالی دایکندی سال 1402

front message

About Daikondi University

5 میاشتې ago

About Daikondi University

Boss