گالری رسانه

جشن فراغت محصلان موسسه تحصیلات عالی دایکندی

خوشبینی یکتن از محصلین فارغ شده از امکانات و کیفیت درسی در موسسه تحصیلات عالی دایکندی

گزارش از جشن پنجمین دور فراغت محصلین موسسه تحصیلات عالی دایکندی

front message

About Daikondi University

5 months ago

About Daikondi University

Boss