معرفی پوهنحی زراعت موسسه تحصیلات عالی دایکندی

پوهنحی زراعت مؤسسه تحصیلات عالی دایکندی

پوهنحی زراعت منحیث یک نهاد اکادمیک متعهد به به تربیه نیروی بشری متخصص در سکتور زراعت در مطابقت به نیاز بازار کار با معیار های بلند علمی می باشد. تدریس و  تحقیقات در این نهاد  بر مبنای پیشرفت علوم زراعتی بنا نهاده شده است تا باشد باعت توسعه و  شکوفایی زراعت و انکشاف پایدار  کشور گردد.

تأسیس پوهنحی زراعت

این پوهنحی در سال 1393 هجری شمسی در بدنه مؤسسه تحصیلات عالی دایکندی به منظور فراگیری علم ودانش مسلکی در بخش زراعت ایجاد گردید و محصلان آن از طریق سپری نمودن امتحان کانکور همه ساله توسط ریاست ملی امتحانات کانکور معرفی می گردد. در سال  1394 برای  اولین بار این پوهنحی محصلین را از طریق اداره ملی امتحانات کانکور کشور در دو دیپارتمنت اگرانومی و جنگلات- باغداری جذب نمود.  تعداد محصلین فعلی این پوهنحی (سال 1402) به 194 نفر می رسد که از این مجموع 70 تن آن ذکور و 124 تن آن از طبقه اناث می باشد. از ابتدای فعالیت تا اکنون این پوهنحی چهار دور محصلین خویش را به تعداد مجموعی 247 نفر که 139 تن ذکور و 108 تن آن اناث می باشد با مقطع تحصیلی لیسانس از دو دیپارتمنت فوق فارغ و تقدیم بازار کار نموده است. از زمان تأسیس تا سال 1402 این پوهنحی دارای دو دیپارتمنت فوق الذکر بود و در اثر سعی و تلاش ریاست پوهنحی و رهبریت موسسه دیپارتمنت جنگلات و با غداری در سال 1402 به دو دیپارتمنت جداگانه تحت نام دیپارتمنت جنگلات و منابع طبیعی و باغداری جدا شد و فعلاً این پوهنحی دارای سه دیپارتمنت فعال می باشد. فعالیت های کادری این پوهنحی  برای اولین بار با 6 نفر تشکیل در بست استادی آغاز شد و با مرور زمان تعداد اعضای کادری علمی این پوهنحی  فعلاً به  12نفر افزایش یافته است. در بخش اداری نیز این پوهنحی دارای دو مدیریت در بخشی تدریسی و اجرائیه می باشد که تمام فعالیت های تدریسی و اداری از مجرای این دو مدیریت اجرا می گردد.  

 

دیپارتمنت های موجود در پوهنحی زراعت

این پوهنحی دارای دیپارتمنت های ذیل می باشد.

 1. دیپارتمنت اگرانومی
 2. دیپارتمنت باغداری
 3. دیپارتمنت جنگلات و منابع طبیعی

 

دیدگاه (Vision)

    پوهنحی زراعت مصمم است با ارایه تدریس، تحقيق معياری، تربيه کادر ‌‌‌‌‌‌‌های متخصص و آگاه و سایر خدمات مرتبط به بخش زراعت به حيث یک برنامه شناخته شده علمی در سطح ملی و منطقوی عمل نماید.

مأموریت (Mission)

   با فراهم آوری امکانات مادی و معنوی در تربیه نیروی بشری متخصص و مسلکی در عرصه زراعت، با استفاده از تجهیزات مدرن زراعتی به هدف توسعه پایدار زراعت و افزایش تولیدات زراعتی، در رشد و توسعه اقتصادی کشور، رسالت خویش را با تقدیم نمودن افراد متخصص در جامعه ادا می نمائیم.

 

پیام ریس پوهنحی زراعت

حیاتی ترین عامل مورد نیاز برای حفظ زندگی انسان، غذا است. بر اساس تخمین های منتشر شده توسط سازمان ملل، جمعیت جهان در سال 2050 به 9.8 میلیارد نفر خواهد رسید که نتیجه آن افزایش تقریباً 1.3 برابر جمعیت فعلی خواهد بود. حتی امروزه میلیون ها نفر در جهان به غذای کافی دسترسی ندارند. انتظار می رود این وضعیت با گذشت زمان به طور فزاینده ای وخیم تر شود.برای کاهش این وضعیت، افزایش تولید مواد غذایی ضروری است. زراعت به عنوان یک رشته دانشگاهی تحقیقات را ترویج می کند که برای حل این مشکل از طیف وسیع از زوایا کار می کند. برخی از راه‌هایی که زراعت برای بهبود کیفیت و کمیت غذا تلاش می‌کند عبارتند از: افزایش کارایی مصرف انرژی خورشیدی گیاهان با افزایش سرعت فتوسنتز.  توسعه محصولات که در برابر بیماری و آسیب حشرات بسیار مقاوم هستند. اصلاح خاک که برای رشد گیاهان مناسب نیست به طوری که بتوان از آن برای پرورش محصولات استفاده کرد. افزایش کارایی پرورش آبزیان مانند ماهی؛ توسعه تکنیک ها برای جلوگیری از شیوع بیماری های عفونی در بین حیوانات و پیشنهاد سیاست ها از منظر اقتصاد زراعتی.

تحقیقات فعال روی جوامع زیستی و ارگانیسم‌های فردی که اکوسیستم‌ها را تشکیل می‌دهند، انجام می‌شود. با درک عمیق مکانیسم های رشد گیاهان و حیوانات، می توانیم تعداد این گیاهان و حیوانات را افزایش دهیم. از طریق تحقیق در مورد مکانیسم‌های تولید مثل موجودات زنده، می‌توان نرخ تولید مثل و کارایی آنها را بهبود بخشید. با تحقیقات بیشتر بر اسرار موجودات زنده غلبه می کنیم. درک این کارکردهای مرموز و پیوند آنها با مناطق که می توان از آنها استفاده کرد، یک هدف حیاتی علم زراعت است. موجودات زنده آنقدر پیچیده هستند که نمی توان آنها را به سادگی با فزیک یا کیمیا توضیح داد. بررسی این پیچیدگی جوهره مطالعه علم زراعت است.

زراعت یک علم جامع با تحقیقات است که طیف وسیع از زمینه ها را در بر می گیرد. برخی از تحقیقات در زمینه های علمی مانند مطالعات در مورد احیای محیط های طبیعی انجام می شود. تجزیه و تحلیل روی گیاهان؛ حفاظت و استفاده از جنگل ها؛ جنبه های علمی مربوط به مسکن و سرپناه؛ استفاده از منابع آب؛ علوم خاک; توسعه منابع دارویی؛ علوم مربوط به مصئونیت مواد غذایی؛ تکنیک های توزیع و نگهداری محصولات غذایی؛ تحقیق در مورد حاصل محصولات زراعتی؛ و استفاده از مایکروارگانیسم ها در زراعت و محیط زیست. سایر تحقیقات در طیف علوم انسانی از جمله مدیریت بازار یابی  و مالداری انجام می شود. این  دائما" در حال پیشرفت بوده. در سال های آخر حوزه زراعت به شدت در حال تخصصی شدن است. هدف پوهنحی زراعت فقط آموزش دانشجویان در بخش زراعت نیست، بلکه مجهز نمودن محصلان با  سایر دانش اولیه و ضروری و پرورش دیدگاه جهانی در استعداد آنها است که آنها را قادر می سازد در هر محیطی شکوفا باشد. با هدف تحقق بخشیدن به زندگی سالم و زیبای انسانی هم از نظر جسمی و هم روحی پرورش می‌یابند.

پو هنیار حبیب الله پویا

ریس پوهنحی زراعت

 

اهداف کلان پوهنحی زراعت

 1. تقدیم افراد مسلکی با میتودهای معیاری براساس نیازمندی های جامعه.
 2. انجام تحقیقات مسلکی توسط اساتید و محصلین مربوطه در سکتور زراعت.
 3. انتشار منابع اکادمیک، ارائه سمینارهای آموزشی و مسلکی و سایرفعالیت های علمی برای استفاده علاقه مندان و کسانی که نیاز به معلومات در مورد سکتور زراعت دارند.
 4. فراهم ساختن شرایط و امکانات مناسب در جهت غنامندی دانش مسلکی کادر های علمی جهت تطبیق برنامه های درسی نظری و عملی به صورت صحیح و مفید که پاسخگوی نیاز مندی های جامعه باشد.
 5. فراهم آوری زمینه تحقیقات برای اعضای کادری علمی و محصلان در چوکات پلان استراتیژی مؤسسه تحصیلات عالی دایکندی.

معرفی ریس پوهنحی زراعت

محترم پوهنیار حبیب الله پویا فرزند عزیزالله در سال 1366 در قریه چهل گنبد ولسوالی خواجه عمری ولایت غزنی در یک خانه متدین چشم به جهان گشود. وی دوران لیسه را در مکتب لیسه سلطان مسعود خواجه عمری در سال 1384 به پایان رسانید و در سال 1386 در دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت پوهنتون بامیان جذب و درسال 1389 فارغ گرید. وی در سال 1391 با سپری نمودن  امتحان کادری اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی در انستیتوت زراعت و وترنری مرکز غزنی به حیث استاد جذب گردید. موصوف 3 سال را در این انستیتوت به  حیث استاد ایفای وظیفه نموده است. در سال 1394 با سپری نمودن امتحان کادری در مؤسسه تحصیلات عالی دایکندی در پوهنحی زراعت دیپارتمنت اگرانومی به حیث استاد جذب شد. وی در سال 1398 برای سپری نمودن دوران ماستری خویش از طریق وزارت تحصیلات عالی در برنامه ماستری پوهنتون کابل معرفی گردید. و در سال 1401 سند ماستری خویش را از پوهنتون کابل بدست آورد. وی از مورخ 7/5/1402 در بست این ریاست شروع به کار نموده است.

 

شهرت ریس پوهنحی و کارمندان اداری- خدماتی پوهنحی زراعت

شماره

اسم

تخلص

جنسیت

رتبه علمی

درجه تحصیل

وظیفه

شمار تماس

ایمیل

۱

حبیب الله

پویا

مرد

پوهنیار

ماستر

رئیس پوهنحی

0779156430

h.poya18@gmail.com

۲

عبدالحمید

بهزاد

مرد

ندارد

لیسانس

مدیرعمومی تدریسی

0772204926

hosainpoor@gmail.com

3

قربان

هوشمند

مرد

ندارد

لیسانس

مدیراجرائیه

0777306949

Qorbanhoshmand12@gmail.com

4

ضامن

حسنی

مرد

ندارد

ندارد

خدمات

0764895474

 

5

سیدمحمد حسین

سجادی

مرد

ندارد

ندارد

محافظ

077609061

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شناسنامه دیپارتمنت اگرانومی

معرفی و تاریخچه مختصردیپارتمنت اگرانومی

   دیپارتمنت اگرانومی یک واحد فعال تحصیلی در چارچوب پوهنحی زراعت بوده که هدف آن تربیه و آموزش کادرهای متخصص و آگاه در بخش زراعت میباشد.

   دیپارتمنت اگرانومی در سال ۱۳۹۳ در بدنه پوهنحی زراعت ایجاد گردید. این دیپارتمنت دارای چهارتن اعضای کادر علمی است. در مجموع این دیپارتمنت به تعداد ۱۲۷ تن محصل را درچهار دور فارغ داده که ۶۴ تن آن ذکور و ۶۳ تن آن اناث میباشند و تعداد محصلین فعلی این دیپارتمنت درچهار صنف ۷۹ تن بوده که ۶۱ تن آن اناث و  ۱۸ تن آن ذکور اند.

دیدگاه (Vision)

   دیپارتمنت اگرانومی مصمم است با ارایه تدریس، تحقيق معياری، تربيه کادر های متخصص و آگاه وسایر خدمات مرتبط به رشته اگرانومی به حيث یک نهاد شناخته شده درسطح ملی و منطقوی باشد.

رسالت (Mission)

   دیپارتمنت اگرانومی متعهد به ارایه خدمات ستندرد علمی، تحقيقی، عملی در راستای ظرفيت سازی، تربيه کادرهای علمی از طریق تدریس، تحقيق و ارایه خدمات مسلکی جهت انکشاف بخش مهمی از سکتور زراعت در سطح ملی و منطقوی می باشد.

اهداف آموزشی

 • ارایه دانش تخنيکی استندرد و با کیفیت در بخش اگرانومی برای محصلين جهت سهمگيری مؤثر آنها در جامعه.
 • به کارگيری سيستم های زراعت پایدار جهت مبارزه با گرسنگی و بهبود بخشيدن مصئونيت غذایی.
 • پيشبرد موفقانه وظایف و مسئوليت های مسلکی در ادارات دولتی و غير دولتی با استفاده از انجام تحقيقات معتبر علمی و دانش تخصصی.
 • کسب دانش مسلکی و مهارت های لازم جهت معرفی روش های ذخیره، پروسس وتنظیم مواد خام برای کارخانه های صنعتی.
 • پاسخگویی از طریق ارایه برنامه های تحصيلی و خدمات با کيفيت برای انکشاف زراعت افغانستان.
 • معرفی تکنالوژی های عصری زراعتی جهت تبدیل نمودن زراعت عنعنوی به زراعت عصری.

نتایج متوقعه

   از ایجاد برنامه لیسانس دیپارتمنت اگرانومی توقعات ذیل بدست آمده می تواند:

 • تربیه کادر های مسلکی در بخش های مختلف رشته اگرانومی.
 • کسب دانش مسلکی و مهارت های لازم جهت بلند بردن ظرفيت های توليد نباتات مزروعی و ارزش اقتصادی آنها.
 • انجام پروژه های تحقيقاتی جهت بهبود، اصلاح و توليد بهتر محصولات نباتات مزروعی.
 • رفع کمبود مواد غذائی که از معضلات فعلی اکثریت کشور های جهان و افغانستان می باشد.
 • استفاده از تکنالوژی های عصری زراعتی جهت تبدیل نمودن زراعت عنعنوی به زراعت عصری.
 • تقویه سيستم های زراعت پایدار جهت مبارزه با گرسنگی از طریق توزیع عادلانه غذا و بهبود بخشيدن مصئونيت غذایی.
 • تقویه مؤسسات زراعتی بر اساس دانش علمی و مسلکی.

تعریف فارغ التحصیلان

   دیپارتمنت اگرانومی به منظور پرورش کادرهای متخصص و مسلکی ایجاد شده است. به این اساس این دیپارتمنت فردی را فارغ التحصیل دوره لیسانس خویش می داند که ۱۶۰ کریدیت (۶ کریدیت اختیاری، ۷۲ کریدیت دروس تخصصی، ۶۰ کریدیت دروس اساسی و ۲۲ کریدیت دروس عمومی پوهنتون شمول) را دریک دوره تحصیلی چهارساله (۸ سمستر) تکمیل نموده و دربخش دانش و مهارت ها شرایط ذیل را دارا باشد:

۱ دربخش دانش: فارغ التحصیل رشته اگرانومی در حد لیسانس برموضوعات (آشنایی محصلان راجع به اهمیت نباتات مختلف، اناتومی نباتات، رابطه نباتات با محیط، تقویه سیستم های زراعت پایدار جهت مبارزه با گرسنگی، استفاده از تکنالوژی عصری زراعتی جهت تبدیل نمودن زراعت عنعنوی به زراعت عصری، انجام پروژه های تحقیقاتی جهت بهبود اصلاح و تولید بهتر محصولات نباتات مزروعی، تشخیص و شناخت پرابلم های عمده خاک های افغانستان و برطرف نمودن این پرابلم ها، بهبود کیفیت خاک های زراعتی، خود کفایی کشور از لحاظ تولید مواد غذایی و افزایش صادرات محصولات با کیفیت زراعتی، مصئونیت غذایی درافغانستان) تسلط داشته باشد، تا بتواند به عنوان کادر متخصص دیپارتمنت اگرانومی درجامعه عرض اندام نماید.

۲ دربخش مهارت ها: فارغ التحصیل دیپاتمنت اگرانومی فردی است که درحد لازم آشنایی با زبان انگلیسی را داشته باشد؛ تا از موضوعات مرتبط به اگرانومی که به زبان انگلیسی اند استفاده بتواند. با پروگرام های Office و برنامه های کمپیوتری بلدیت داشته باشد. مهارت مهم برای یک اگرانومیست، آشنایی با تحقیق میدانی و لابراتوار زراعتی است؛ یعنی آشنایی با انواع دیزاین ها درفارم تحقیقاتی و نحوه استفاده از سافت ویر ها و دستگاه های مورد ضرورت در لابراتوار که برای تجزیه وتحلیل تحقیق کار گرفته میشود نیز بسیار مهم تلقی می گردد.

حوزه کاری فارغ التحصیلان

   فارغ التحصیلان دیپارتمنت اگرانومی می توانند به عنوان متخصص و کارشناس در بخش های تغذیه و مصئونیت غذایی، زراعت پایدار، حاصلخیزی و تغذیه نباتات، طرح و تحلیل تجارب علمی، زراعت مناطق خشک، حفاظت آب و خاک، آموزگار در مراکز آموزشی زراعتی در ادارات دولتی و خصوصی و موسسات خارجی که در سکتور زراعت فعالیت دارند جذب شده می توانند.

شهرت استادان دیپارتمنت اگرانومی

شماره

اسم

تخلص

ولد

جنسیت

رتبه علمی

درجه تحصیل

وظیفه

شمار تماس

ایمیل

۱

محمد صادق

میرزایی

حسین علی

مرد

پوهنمل

ماستر

استاد

۰۷۷۱۷۰۲۸۳۵

m.sadiqmerzai6@gmail.com

۲

نصرالله

نصرت

میرزاحسین

مرد

پوهنیار

ماستر

استاد

۰۷۷۲۸۳۲۲۴۹

nasrullahnusrat@gmail.com

3

حبیب الله

پویا

عزیزالله

مرد

پوهنیار

ماستر

استاد

۰۷۷۹۱۵۶۴۳۰

h.poya18@gmail.com

4

سکندر

مهدوی

حیدر

مرد

نامزدپوهنیار

لیسانس

استاد

۰۷۶۵۵۷۱۵۵۳

Sekandarmahdavi012@gmail.com

5

رضا

شاهین

لعل محمد

مرد

پوهنیار

ماستر

استاد

۰۷۷۲۰۱۹۹۹۳

reza.shaheen2019@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

معرفی مختصر دیپارتمنت جنگلات باغداری

 دیپارتمنت جنگلات و باغداری در سال 1393 ه.ش در بدنه پوهنحی زراعت مؤسسه تحصیلات عالی دایکندی ایجاد و این دیپارتمنت ۱۲0 تن محصل را در چهار دور فارغ داده است و در حال حاضر 35 تن محصل دارد. دیپارتمنت جنگلات و باغداری از زمان ایجاد تا اکنون در راستای بهبود و تکمیل نمودن اهداف اساسی ذیل همواره تلاش نموده است:

 1. تربیه کادر های علمی در بخش جنگلداری و باغداری
 2. ارایه خدمات تحصیلی معیاری در بخش جنگلداری و باغداری
 3. ایجاد شرایط بهتر تحصیلی و تحقیقی
 4. ارتقای ظرفیت تحصیلی و علمی اعضای کادری این دیپارتمنت
 5. سروی و تحقیق در بخش جنگلداری و باغداری کشور

  دیپارتمنت جنگلات و باغداری به اساس تلاش های آمر این دیپارتمنت و مسؤلین مؤسسه تحصیلات عالی دایکندی در تاریخ 3 جوزای سال 1402 به دو دیپارتمنت جنگلات و منابع طبیعی و باغداری جداشدن.

دست آورد ها

 1. جذب کادر های علمی جوان و متخصص و متعهد
 2. ارتقای ظرفیت علمی استادان
 3. جداسازی این دیپارتمنت به دو دیپارتمنت جداگانه ( جنگلات و منابع طبیعی و باغداری)
 4. تقدیم  120تن کادر علمی به جامعه به سویه لیسانس در رشته جنگلات و باغداری

ارزش ها

 1. احترام به قوانین، مقدسات و ارزش های اسلامی
 2. احترام به قوانین و ارزش های فرهنگی کشور
 3. در نظر گرفتن قوانین، مقررات، طرزالعمل ها و لوایح وزارت تحصیلات عالی در کار های روز مره اداری
 4. پاسخگوی در زمینه آموزش و تدریس

دیدگاه

 دیپارتمنت جنگلات و باغداری مصمم است که از طریق بکار گیری شیوه های معیاری تدریس، تحقیق برای تربیه کادر های علمی و مسلکی در بخش جنگلداری و باغداری با تقدیم آنها به جامعه در پروسه انکشاف همه جانبه اقتصادی و اجتماعی همکاری نماید.

 

ماموریت

 دیپارتمنت جنگلات و باغداری ماموریت خود می داند تا از طریق تربیه کادرهای علمی، مسلکی و بکارگیری از تکنالوژی؛ جنگلداری و باغداری را معرفی، انکشاف و گسترش دهند و همچنین با عرضه خدمات تدریس، تحقیق و تقدیم نمودن  افراد متخصص در رشد، توسعه و انکشاف جامعه در سطح ملی  و منطقوی سهم گیرد.  

نقاط قوت در دیپارتمنت

 1. موجودیت کادر های جوان، متعهد و متخصص
 2. موجودیت هماهنگی در سطح پوهنحی و نهاد

نقات ضعف در دیپارتمنت

 1. کمبود کادر علمی در دیپارتمنت
 2. نبود کتابخانه در سطح پوهنحی و دیپارتمنت
 3. نبود لابراتوار و ساحه مناسب زراعتی برای کار های علمی محصلین و استادان

شهرت اعضای کادر علمی دیپارتمنت جنگلات و باغداری

شماره

اسم

تخلص

ولد

جنسیت

رتبه علمی

درجه تحصیل

وظیفه

شمار تماس

ایمیل

۱

نصیر

مخلص

خداداد

مرد

پوهنیار

ماستر

استاد

0778830927

naseer.bamyani@gmail.com

۲

رحمت الله

کاظمی

محمد کاظم

مرد

پوهنیار

ماستر

استاد

077033372

kazimirahmatullah077@gamil.com

3

کبرا

کاظمی

سید کاظم

زن

نامزد پوهنیار

لیسانس

استاد

0772554855

Kobrakazimi2019@gamil.com

4

یاسین

کوثر

عوض

مرد

پوهنیار

ماستر

استاد

0776987033

yasin.kawsar2014@gmail.com

5

یدالله

محمودی

میرزاحسین

مرد

پوهنیار

ماستر

استاد

0775089184

Yadullah.mahmodi@gamil.com

6

محمد

بنیادی

جمعه

مرد

نامزد پوهنیار

لیسانس

استاد

0778401405

mohammad.boniadi1396@gmail.com

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

معرفی دیپارتمنت هارتیکلچر

دیپارتمنت هارتیکلچر در سال 1393 تحت نام دیپارتمنت جنگلداری وباغداری در چوکات پوهنځى زراعت تأسیس شد واولین دور فارغ التحصیلان آن در سال 1397 به جامعه تقدیم گردید، ونسبت ضرورت ونیازمندی ها دیپارتمنت باغداری در سال 1402 از دیپارتمنت مذکور مجزا گردید وبه طور مستقل شروع به فعالیت کرد. هدف از تأسیس این دیپارتمنت آموزش وتربیه محصلین به علم باغداری به طور تخصصی با درنظرداشت معیارات علمی این رشته می باشد. جذب محصلین از سال 1402 در این دیپارتمنت شروع گردیده وبعد از فراگیری این رشته به جامعه تقدیم می گردد. این دیپارتمنت مضامین مختلف را با درنظرداشت کریکولم تجدید شده از جمله سبزیجات، نباتات زینتی، میوه جات و گل ها را به صورت نظری وعملی تدریس می نماید.

 

دیدګاه (Vision )

دیپارتمنت هارتیکلچر مصمم است که از طریق کاربرد شيوه های معیاری تدریس، تحقیق و ترویج کادر های علمی و مسلکی  را غرض رشد و انکشاف سکتور باغداری به جامعه تقدیم و برویت آن در پروسه انکشاف همه جانبه اقتصادی و اجتماعی بادر نظرداشت اصول وضع شده ایفای همکاری دارد.

 

مأموريت  (Mission)

دیپارتمنت هارتیکلچر ماموريت دارد تا از طريق تربیه کادرهای علمی و مسلکی، علم، فن و تکنالوژی هارتیکلچر را انکشاف، معرفی و گسترش بخشد، ازین طریق باعرضه خدمات تدریسی، تحقیقی و ترویجی کميت و کيفيت محصولات هارتیکلچری را ارتقا و منجر به رشد تجارت، بلند بردن عوايد ملي و تامين مصونيت غذایی گردد تا باشد در پروسه رفاه و بهبود اقتصادی و اجتماعی جامعه رول بسزای بازی کند.

 

اهداف آموزشي رشته هارتيکلچرLearning Objectives) )

اهداف آموزشي ذيل در رابطه دنبال مي گردد.

 • تدريس مضامين مختلفه هارتيکلچر برای محصلين
 • تربیه کادر های جوان در بخش صنعت هارتیکلچر
 • بلند بردن سطح آگاهي مهارت و ظرفيت های محصلين در بخش هارتيکلچر
 • آشناساختن محصلین به تکنالوژی عصرۍ و مورد استعمال آن  در بخش هارتيکلچر
 • آشنا ساختن محصلین با تطبیق ‍پروژه های مختلف در سکتور هارتیکلچر
 • انکشاف صنعت هارتيکلچر و رفع نيازمندي های جوانب ذيدخل
 • انجام تحقيقات و مطالعات علمي و فني در بخش هارتيکلچر

نتایج متوقعه ديپارتمنت هارتيکلچر Expected Outcomes))

محصلین بعد از فراغت از دیپارتمنت هارتیکلچر توانایی های آتی را کسب که از مدرک آن انکشافات سکتور  ببار می آید.

 • کسب آګاهی و مهارت های هارتیکلچری
 • تسهيل تطبیق پروژه های هارتیکلچری
 • ایجاد فرصت های کاری  و تامین مصونیت غذایی
 • بلند بردن سطح کمیت و کیفیت محصولات هارتیکلچری
 • تشويق سرمايه ګذاري در بخش هارتيکلچر
 •  بلند بردن ارزش زنجيري و رشد تجارت  محصولات هارتیکلچري
 • عرضه خدمات هارتیکلچری غرض انکشاف  اجتماعی و اقتصاد ی جامعه

 

front message

پیام رئیس صاحب موسسه تحصیلات عالی دایکندی

4 months 4 weeks ago

  الحمدلله رب العالمین الصلاة و السلام علی اشرف الانبیاء و المرسلین سیدنا محمد و علی آله و صحبه و من تبعهم بإحسان إلی یوم الدین.

       اما بعد: پوهنتون ها و مؤسسات تحصیلات عالی جز اساسی ترین نهادهای تحصیلی کشور اند که تحت هدایات  رهبری مقام محترم وزارت تحصیلات عالی امارت اسلامی افغانستان، برای تربیه و آموزش فرزندان کشور و تقدیم آنها به عنوان نیروی بشری براساس تقاضای بازار کار در جوامع امروزی با تمام تعهد و پشتکار فعالیت می نمایند، از سوی هم نهادهای تحصیلی کشور برای تحقق اهداف دولت امارت اسلامی افغانستان در راستای انکشاف اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی وظیفه اساسی را نیز به عهده دارد چنانچه در جریان سال های اخیر رهبری وزارت تحصیلات  عالی امارت اسلامی سعی و تلاش بی دریغ جهت بازسازی نظام تحصیلات عالی برای رشد کیفی نهادهای تحصیلی نموده اند تا مؤسسات تحصیلات عالی بتوانند پاسخگوی نیازهای روبه رشد جامعه باشند و خود را به ردیف نسل سوم پوهنتون ها که همانا جوامع پیشرفته به آن دست یافته است برساند، بدون شک سال های متمادی نهادهای تحصیلی کشور، جز نسل اول که اساساَ مدرک گرا هستند باقی ماندند، در حالی که امروز تعدادی از نهادهای تحصیلی کشور، به نسل دوم (علم محور) رسیدند و با وضعیت کنونی بزودی شاهد نسل سوم؛ یا نسل تولید محور، پوهنتون های کشور خواهیم بود که در تولید، تقویت صنعت و اقتصاد کشور نقش اساسی را ایفا نموده و سبب تغییر مثبت در زندگی مردم خواهد شد. بدون شک تلاش های رهبری وزارت تحصیلات عالی امارت اسلامی  بی تاثیر نبوده و ما امروز شاهد تغییر وتوسعه کیفی نهادهای تحصیلات عالی کشور به تناسب سال های قبلی هستیم، هرچند از لحاظ کمی نهادها تحصیلی کشور و در پیروی به آن افزایش برنامه های تحصیلی در 20 سال اخیر رشد کمی بی رویه داشته اند ولی نباید فراموش کنیم که تنها پرداختن به کمیت نمی تواند ما را به اهداف اساسی که همانا تربیت و تقدیم نیروی بشری بر اساس تقاضای بازار کار و نیازمندی جامعه باشد برساند، خوش بختانه امروز چیزی که مورد عطف توجه رهبری وزرات تحصیالت عالی و نهادهای تحصیلی کشور قرار گرفته است، توجه به کیفیت نهادهای تحصیلات عالی بوده و بر اثر سعی و تلاش دست اندکاران مربوط گام های ارزشمندی پیرامون توجه به کیفیت نهادهای تحصیلات عالی برداشته شده است که موفقیت چشم گیری را در بر داشته است از جمله این دست آوردها می توان به ایجاد بست های مستقل آمریت ارتقای کیفیت و اعتبار دهی، تدوین لایحه وظایف کمیته های ارتقای کیفیت و اعتباردهی، تطبیق بازنگری برنامه های علمی (APR) حمایت مالی، تطبیق پروژه های زیربنایی، حمایت از نشریه ها و مجله علمی و اعزام استادان به بورسیه های ماستری و دوکتورا نامبرد که این گام ها برای تحقق اهداف استراتیژیک کیفی می تواند متضمن پیشرفت های علمی نهادهای تحصیلی باشد.

     مؤسسه تحصیلات عالی دایکندی واقع در مرکز ولایت دایکندی شهر نیلی، یکی از موسسات تازه تاسیس و رو به رشد در کشور بوده و خود را متعهد به اجرا و تطبیق برنامه های تضمین کیفیت برای رسیدن به اهداف والای وزرات تحصیلات عالی می داند و به سوی استندرد سازی در برنامه های علمی اکادمیک، آموزشی تحقیقی و خدماتی برای دریافت اعتبار ملی و بین المللی به عنوان یک نهاد تحصیلی معیاری تلاش می وزرد، با این دیدگاه رهبری مؤسسه تحصیلات عالی و آمریت محترم ارتقای کیفیت و اعتباردهی صادقانه تلاش نموده است تا همه بخش ها و برنامه های مؤسسه تحصیلات عالی  را بر اساس معیارهای ارتقای کیفیت و اعتباردهی عیار نمایند؛ تا آماده بررسی و بازنگری هیئت بازنگر باشد.

     بدینوسیله ضمن قدردانی از حمایت همه جانبه تیم پرتلاش وزارت محترم تحصیلات عالی برای تطبیق برنامه¬های ارتقای کیفیت و اعتباردهی همچنین همکاران عزیزم در معاونیت¬های محترم علمی، مالی و اداری، ریاست های محترم پوهنځی ها، آمریت محترم ارتقای کیفیت و اعتباردهی، کمیته های مربوطه و همه عزیزان که در قسمت تنظیم و ترتیب گزارش ارزیابی خودی سال 1401 مؤسسه تحصیلات عالی دایکندی زحمت کشیده اند اظهار سپاس و قدردانی نموده و توفیقات مزید شانرا از درگاه اقدس الهی مسئلت می نمایم.

انجنیرمحمد ناصر حنظله رئیس موسسه تحصیلات عالی دایکندی
Boss